Research on mentor education for mentors of newly qualified teachers: A qualitative meta-synthesis.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica Aspfors, Göran Fransson
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Teaching and Teacher Education
Volym: 48
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 86

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:20