Understanding teachers’ use of instructional resources from a cross-cultural perspective: the cases of Sweden and Flanders

D3 Professionell konferenspublikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hendrik Van Steenbrugge, Janine Remillard, Heidi Krzywacki, Kirsti Hemmi, Tuula Koljonen, Rowan Machalow
Redaktörer: Verônica Gitirana, Takeshi Miyakawa, Maryna Rafalska, Sophie Soury-Lavergne, Luc Trouche
Förlagsort: Lyon
Publiceringsår: 2018
Förläggare: ENS de Lyon
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Re(s)sources 2018 International Conference. Re(s)sources 2018, May 2018, Lyon, France, 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 121

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:45