Media coverage of the Zika crisis in Brazil: The construction of a 'war' frame that masked social and gender equalities

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Barbara Ribeiro, Sarah Hartley, Brigitte Nerlich, Rusi Jaspal
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Social Science & Medicine
Volym: 200
Artikelns första sida, sidnummer: 137
Artikelns sista sida, sidnummer: 144
eISSN: 1873-5347

Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 04:58