Screening of cyanobacterial cultures originating from different environments for cyanotoxicity and cyanotoxins

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: N. Tokodi, D. Drobac, G. Lazić, T. Petrović, Z. Marinović, J. Lujić, T. Palanački Malešević, J. Meriluoto, Z. Svirčev
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Toxicon
Volym: 154
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 6

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 06:24

Dela länk