The structure and toxicity of winter cyanobacterial bloom in a eutrophic lake of the temperate zone

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: L. Wejnerowski, P. Rzymski, M. Kokociński, J. Meriluoto
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Ecotoxicology
Volym: 27
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 752
Artikelns sista sida, sidnummer: 760

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:38