Effects of Daphnia exudates and sodium octyl sulphates on filament morphology and cell wall thickness of Aphanizomenon gracile (Nostocales), Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales) and Planktothrix agardhii (Oscillatoriales)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: L. Wejnerowski, S. Cerbin, M. Wojciechowicz, T. Jurczak, M. Glama, J. Meriluoto, M. Dziuba
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: European Journal of Phycology
Volym: 53
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 280
Artikelns sista sida, sidnummer: 289


Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 05:22