When Sin Is Gone: Longevity of Human Beings in Early Judaism

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Erkki Koskenniemi
Redaktörer: Antti Laato, Lotta Valve
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Åbo Akademi University
Moderpublikationens namn: Life of Adam and Eve : using Jewish traditions and confronting gnostic reversed exegesis
Seriens namn: Studies in the reception history of the Bible
Nummer i serien: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 111
Artikelns sista sida, sidnummer: 130
ISBN: 978-952-12-3708-9
ISSN: 2342-5741


Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 10:45