Religioner i vår värld

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malin Fredriksson, Katri Hanki, Outi Könni, Seppo Nyyssönen
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Schildts & Söderströms
ISBN: 978-951-52-4503-8


Nyckelord

Religious education

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 05:35