Maria Ventus: En väckelseröst i Zions Missionstidning åren 1937-1961

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gerd Snellman
Redaktörer: Daniel Lindmark, Jan Samuelson
Förlagsort: Skellefteå
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Artos & Norma bokförlag
Moderpublikationens namn: Kvinnor och andlighet i norr. Historiska och litterära perspektiv
Seriens namn: Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap
Nummer i serien: 7
ISBN: 978-91-7777-053-4
ISSN: 2002-1984


Abstrakt

Maria
Ventus var den flitigaste kvinnliga skribenten i Zions Missionstidning åren 1937–1961. Hon var därtill, i egenskap
av tolk i den tvåspråkiga laestadianska mötesinstitutionen, en känd profil. Maria
Ventus skrev i huvudsak betraktelser med väckelse- och helgelseteman, men även
nekrologer. Skrivandet var för henne ett sätt att leva ut sin kallelse och hon
skrev på det predikospråk som hon var van att tolka. Det innebar att hon
använde sig av laestadianismens metaforiska språk, ”Kanaans tungomål” i sina texter.
Maria Ventus uppfattade sig själv och uppfattades av läsarna som Guds
budbärare.


Nyckelord

Kyrkohistoria, väckelserörelser

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 05:48