Genetically informed investigation of the association between childhood adverse experiences and adult psychopathology

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pezzoli P, Abo JA, Hatoum A, Santtila P
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Behavior Genetics
Tidskriftsakronym: BEHAV GENET
Volym: 47
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 715
Artikelns sista sida, sidnummer: 715
Antal sidor: 1
ISSN: 0001-8244

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:49