Molecular Modeling in Drug Design

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rebecca C. Wade, Outi M. H. Salo-Ahen
Förläggare: MDPI
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Molecules
Volym: 24
Nummer: 2
eISSN: 1420-3049


Nyckelord

binding affinity, drug design, drug-receptor interactions, molecular dynamics simulation, molecular modelling, scoring function, virtual screening

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 04:58