Лексические средства экспрессивного и эмоционального воздействия в повести Астрид Линдгрен "Эмиль из Леннёберги" и её переводах на русский язык

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elena Kapustina, Martina Björklund
Förläggare: Uppsala University Publications
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures
Volym: 59
Artikelns första sida, sidnummer: 40
Artikelns sista sida, sidnummer: 60

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 07:04