Teaching emotive language use in a beginner's course of Russian

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irina Spita, Martina Björklund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Afinla-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia
Volym: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 82
Artikelns sista sida, sidnummer: 97
eISSN: 1798-7822


Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 05:00