Teoretiska och praktiska perspektiv på generaliserad aritmetik

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kajsa Bråting, Kirsti Hemmi, Lars Madej
Editors: Johan Häggström, Yvonne Liljekvist, Jonas Bergman Ärlebäck, Maria Fahlgren, Oduor Olande
Place: Göteborg
Publication year: 2019
Publisher: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning SMDF
Book title: Perspectives on professional development of mathematics teachers Proceedings of MADIF 11 The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education Karlstad, January 23–24, 2018,
Title of series: Skrifter från Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning
Number in series: 13
Start page: 27
End page: 36
eISBN: 978-91-984024-2-1
ISSN: 1651-3274

Last updated on 2020-22-09 at 04:42