On the Dolphin in Classical Art. A Symbol of light and the Afterlife

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Åsa Ringbom
Redaktörer: Lars Berggren och Annette Landen
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Artifex
Moderpublikationens namn: Ecce leones! Om djur och odjur i bildkonsten
Artikelns första sida, sidnummer: 115
Artikelns sista sida, sidnummer: 145
ISBN: 978-91-639-8449-5

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 05:17