Ekopoesi och parasitära processer. Recension av Peter Degerman, Tala för det gröna i lövet. Ekopoesi som estetik och aktivism

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 82
Artikelns sista sida, sidnummer: 85

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:12