Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018.: Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Reinikainen M., Ryttäri T., Kanerva T., Kekäläinen H., Koskela K., Kunttu P., Mussaari M., Numers M. von, Rinkineva-Kantola L., Sievänen M., & Syrjänen K.
Editors: Kontula T. & Raunio A.
Publication year: 2018
Publisher: Suomen ympäristö
Book title: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018.
Title of series: Suomen ympäristö
Volume number: 5
ISBN: 978-952-11-4819-4


Abstract

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin loppuraportin toinen osa esittelee yhteensä 420 luontotyyppiä eli Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin loppuraportin toinen osa esittelee
yhteensä 420 luontotyyppiä eli kaikki arvioinnissa mukana olleet
luontotyypit ja myös kuusi uutena kuvattua, mutta vielä arvioimatta
jätettyä (NE) meriluontotyyppiä. Mukana ovat myös säilyviksi (LC) ja
puutteellisesti tunnetuiksi (DD) arvioidut luontotyypit.Kustakin luontotyypistä esitetään kuvaus, esiintymiskartta, valokuva
sekä arviointituloksen perustelu. Luontotyyppien kuvauksiin on kirjattu
muun muassa luonnehdinta luontotyypin ominaispiirteistä,
maantieteellinen vaihtelu, liittyminen muihin luontotyyppeihin,
esiintyminen Suomessa, uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden
uhkatekijät, luontotyypin tilan kehityssuunta, luontotyypin vastaavuus
tärkeimpien säädöksissä turvattavien luontotyyppien kanssa sekä
luontotyypin mahdollinen kuuluminen Suomen kansainvälisiin
vastuuluontotyyppeihin.Loppuraportin ensimmäinen osa esittelee puolestaan luontotyyppien
uhanalaisuuden arviointimenetelmän, arvioinnin tulokset ja perusteet
sekä asiantuntijaryhmien laatimat toimenpide-ehdotukset. Koko maassa
uhanalaisiksi arvioitiin 186 luontotyyppiä (48 % luontotyyppien
lukumäärästä). Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus (59 %) on selvästi
suurempi kuin Pohjois-Suomessa (32 %). Arviointi toteutettiin vuosina
2016–2018 laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä.Luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin Suomessa toista kertaa.
Arvioinnissa siirryttiin käyttämään kansainvälistä IUCN Red List of
Ecosystems -menetelmää. Ensimmäisen ja toisen uhanalaisuusarvioinnin
tulokset eivät ole suoraan vertailtavissa arviointimenetelmän muutoksen
vuoksi. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin tulkita, ettei
luontotyyppien häviämisuhka ole vähentynyt.


Last updated on 2020-29-09 at 03:29