Recension av Ulf Palmenfelt, Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer. Carlsson bokförlag, 2017.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann
Förläggare: Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Nummer: 2-3
Artikelns första sida, sidnummer: 176
Artikelns sista sida, sidnummer: 177
eISSN: 0035-5267

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 05:01