Double Enumeration of Legislative Powers in a Sub-state Context: A Comparison between Canada, Denmark and Finland

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Förlagsort: Cham
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
ISBN: 978-3-319-90920-2
eISBN: 978-3-319-90921-9


Senast uppdaterad 2019-20-07 vid 05:05