Structural analysis of lignin isolated from a novel biorefinery process and identification of condensed structures using 2D NMR

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lucas Lagerquist, Patrik Eklund
Redaktörer: Stephen J. Eichhorn, Maren Roman,
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Abstracts of Papers of the American Chemical Society
Moderpublikationens namn: Abstracts; American Chemical Society Division of Cellulose & Renewable Materials
Tidskriftsakronym: ABSTR PAP AM CHEM S
Volym: 255
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 42
Antal sidor: 1
ISSN: 0065-7727

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:27