Dos and don'ts of 360° in media content

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanne Hägglund, Joachim Majors
Förläggare: Mediaalan tutkimussäätiö
Publiceringsår: 2018


Nyckelord

eye tracking, media, Mobile videos, usability and user experience, User Experience

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 04:51