Kattungens vrål: Från dunkel natt till gudomlig glädje

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Laura Hellsten
Redaktörer: Kicki Alberius-Forsman m.fl.
Förlagsort: Åland
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Föreningen Sanct Olof r.f.
Moderpublikationens namn: Sanct Olof 2018. Tema: Glädjekällan
Seriens namn: Åländsk årsbok för kyrka och kultur
Volym: 72
Artikelns första sida, sidnummer: 82
Artikelns sista sida, sidnummer: 88
ISSN: 9044-9499

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:15