”Jag var slö och slapp och somnade nu lite varstans”. Förvandling som narrativ i diagnosberättelser om diabetes typ 1

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maria Holmberg
Publication year: 2018
Journal: J@rgonia
Volume number: 16
Issue number: 32
Start page: 166
End page: 182


Abstract

I artikeln belyses hur individer upplever sjukdom och diagnos genom personliga erfarenhetsberättelser om diabetes typ 1. Med artikeln strävas efter att besvara frågorna: Hur berättar personer med diabetes typ 1 om att insjukna i diabetes? Vad karaktäriserar en diagnosberättelse? I analysen av berättelserna tas avstamp i medicinsociologen Arthur Franks teori om tre typer av narrativ (återgångsberättelser, kaosberättelser och utforskande berättelser). En definition av begreppet diagnosberättelse presenteras och diskuteras. Materialet består av sex berättelser. Intervjupersonerna är tre kvinnor och tre män i olika åldrar. Syftet med artikeln är att pröva den narrativa teorin kring sjukdomstillstånd samt bidra till forskningstraditionen om sjukdomsberättelser ur ett medicinantropologiskt perspektiv. I artikeln presenteras en kompletterande narrativ typ till Arthur Franks narrativa typologi: förvandlingsberättelser.


Keywords

Arthur Frank, Diabetes typ 1, Diagnosberättelse, Medicinantropologi, Narrativitet, Personlig erfarenhetsberättelse, Sjukdomsberättelse

Last updated on 2020-22-01 at 03:17