”Vad har tanten på armen?” Kropp, hälsa och sjukdom i berättelser om diabetes typ 1

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maria Holmberg
Publication year: 2018
Journal: Budkavlen
Volume number: 97
Issue number: Specialnummer
Start page: 195
End page: 212
eISSN: 0302-2447


Abstract

I artikeln undesöks hur enskilda individer berättar om kropp, hälsa och ohälsa i förhållande till en kronisk sjukdom, diabetes typ 1. Sjukdomen syns oftast inte i det offentliga rummet, men då blodsockermätare och insulinsprutor används gör den sjuka kroppen sig plötsligt närvarande, vilket kan väcka starka reaktioner. Studien undersöker hur de sjuka lär sig att hantera sådana reaktioner och problematiska rum samt hur de, i en del fall, utvecklar strategier för att fortsätta dölja vad som uppfattas som en avvikande kropp.


Keywords

Diabetes Mellitus,Type 1, Kulturanalys, narratives


Documents


Last updated on 2020-12-08 at 07:17