Lekfulla möten och allvarsamma speglingar.: Stämning och kontrast i Trolska skogen

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tora Wall
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 97
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 84
eISSN: 0302-2447


Dokument


Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:18