Main and interaction effects of childhood trauma and the MAOA uVNTR polymorphism on psychopathy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Hollerbach, Ada Johansson, Daniel Ventus, Patrick Jern, CS Neumann, Lars Westberg, Pekka Santtila, E Habermeyer, Andreas Mokros
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Psychoneuroendocrinology
Volym: 95
Artikelns första sida, sidnummer: 106
Artikelns sista sida, sidnummer: 112

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:37