Lähetysyhteistyön muisto Ambomaan kulttuurissa

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Groop
Redaktörer: Päivi Hasu
Förläggare: Fida International, Suomen Lähetysseura
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2018
Moderpublikationens namn: Kansalaisjärjestöt, uskonto ja kestävä kehitys
Artikelns första sida, sidnummer: 110
Artikelns sista sida, sidnummer: 121
ISBN: 978-952-252-388-4


Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 04:37