Lähetysyhteistyön muisto: Suomen Lähetysseuran jälki Ambomaan kulttuurissa

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Groop Kim
Editors: Hasu Päivi
Publisher: Fida international and Felm
Place: Helsinki
Publication year: 2018
Book title: Kansalaisyhteiskunta ja kestävä kehitys : Kansalaisjärjestöjen rooli globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Last updated on 2019-22-02 at 03:17