Anders Chydenius och trosfriheten

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gustav Björkstrand
Redaktörer: Bo Lindberg
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Moderpublikationens namn: Opinionsfrihet och religion
Seriens namn: Konferenser
Nummer i serien: 98
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 36
ISBN: 978-91-88763-06-8
ISSN: 0348-1433

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 04:32