An immunological electrospun scaffold for tumor cell killing and healthy tissue regeneration

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Liu X, Zhang H, Cheng R, Gu Y, Yin Y, Sun Z, Pan G, Deng Z, Yang H, Deng L, Cui W, Santos HA, Shi Q
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Materials Horizons
Volym: 5
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 1082
Artikelns sista sida, sidnummer: 1091


Dokument


Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 03:29