Euryale Ferox Seed‐Inspired Superlubricated Nanoparticles for Treatment of Osteoarthritis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yan Y, Sun T, Zhang H, Ji X, Sun Y, Zhao X, Deng L, Qi J, Cui W, Santos HA
Förläggare: Wiley Online Library
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Advanced Functional Materials
Volym: 29
Nummer: 4
ISSN: 1616-301X

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 07:54

Dela länk