Front cover - Cancer Therapy: Light‐Activatable Assembled Nanoparticles to Improve Tumor Penetration and Eradicate Metastasis in Triple Negative Breast Cancer

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ji J, Ma F, Zhang H, Liu F, He J, Li W, Xie T, Zhong D, Zhang T, Tian M
Förläggare: John Wiley & Sons, Inc.
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Advanced Functional Materials
Volym: 28
Nummer: 33

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 03:14