Localized Controlled Delivery of Gemcitabine via Microsol Electrospun Fibers to Prevent Pancreatic Cancer Recurrence

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xia G, Zhang H, Cheng R, Wang H, Song Z, Deng L, Huang X, Santos HA, Cui W
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Advanced Healthcare Materials
Volym: 7
Nummer: 18
ISSN: 2192-2640


Dokument


Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 03:05