Programmable and Multifunctional DNA-Based Materials for Biomedical Applications

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zhang Y, Tu J, Wang D, Zhu H, Maity SK, Qu X, Bogaert B, Pei H, Zhang H
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Advanced Materials
Volym: 30
Nummer: 24


Dokument


Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 06:35