Gold Nanorods Conjugated Porous Silicon Nanoparticles Encapsulated in Calcium Alginate Nano Hydrogels Using Microemulsion Templates

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zhang H, Zhu Y, Qu L, Wu H, Kong H, Yang Z, Chen D, Mäkilä E, Salonen J, Santos HA, Hai M, Weitz DA
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nano Letters
Volym: 18
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1448
Artikelns sista sida, sidnummer: 1453
ISSN: 1530-6984


Dokument


Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:08

Dela länk