Manipulating Superparamagnetic Microparticles with an Electromagnetic Needle

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zoran Cenev, Hongbo Zhang, Veikko Sariola, Antti Rahikkala, Dongfei Liu, Hélder A. Santos, Quan Zhou
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Advanced Materials Technologies
Volym: 3
Nummer: 1
ISSN: 2365-709X

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 04:02