Lärarnas språkkontakter på ett tvåspråkigt gymnasiecampus

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Katri Hansell, Michaela Pörn, Sanna Heittola
Redaktörer: Liisa Kääntä, Mona Enell-Nilsson, Nicole Keng
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2018
Förläggare: VAKKI Publications 9
Moderpublikationens namn: Työelämän viestintä, Arbetslivskommunikation, Workplace Communication, Kommunikation im Berufsleben.
Seriens namn: VAKKI Publications
Nummer i serien: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 11
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
ISBN: 978-952-68538-5-7
ISSN: 2242-685X


Nyckelord

Andra inhemska språket, Lärare, Samlokaliserade skolor, Språk i arbetskontext, Språkkontakter


Dokument


Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 02:10