[Recension av] Göran Malmstedt, En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Niklas Antonsson
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Kyrkohistorisk årsskrift
Artikelns första sida, sidnummer: 168
Artikelns sista sida, sidnummer: 169


Senast uppdaterad 2020-03-08 vid 05:38