Den omstridda guldåldern: Bruket av 300-talet och Konstantin-gestalten i 1700-talspostillor

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Niklas Antonsson
Redaktörer: Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Moderpublikationens namn: Visioner för en bättre värld. Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft.
Seriens namn: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Nummer i serien: 62
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 53
ISBN: 978-91-983171-4-5
ISSN: 0346-5438


Nyckelord

church history, early modern, pietism, Religious uses of history

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 07:54