Self-rated wellbeing and general health in final years of life: An exploratory population-based study among the oldest old

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: V. Donisi, F. Tedeschi, J. Kalseth, E. Larac, N. Martín-Maríac, M. Miret, J. Cresswell-Smith, A.K. Forsman, J. Nordmyr, L. Rabbi, K. Wahlbeck, F. Amaddeo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Psychosomatic Research
Förläggare: Elsevier
Volym: 109
Nummer: June
Artikelns första sida, sidnummer: 100
Artikelns sista sida, sidnummer: 100

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:40