Transcendence, Consciousness and Order: Towards a Philosophical Spirituality of Organization in the Footsteps of Plato and Eric Voegelin

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomo Peltonen
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Philosophy of Management


Nyckelord

management, Philosophy

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 03:14