Julkisorganisaatioiden identiteetti globalisaation paineissa:: tarkastelussa Veikkaus Oy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peltonen, Tuomo
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Hallinnon Tutkimus
Volym: 29
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 91
Artikelns sista sida, sidnummer: 110

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:11