In the middle of managers Occupational communities, global ethnography and the multinationals

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomo Peltonen
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Ethnography
Volym: 8
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 346
Artikelns sista sida, sidnummer: 360

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 07:30