Kehityskeskustelujen lanseeraaminen yliopistoissa: tapaustutkimus kulttuurisista logiikoista akateemisessa työyhteisössä

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: L. Henriksson, T. Peltonen, K. Alajoutsijärvi
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Hallinnon Tutkimus
Volym: 27
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 30
Artikelns sista sida, sidnummer: 43


Senast uppdaterad 2019-08-12 vid 03:00