AODVv2: Performance vs. Loop Freedom

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mojgan Kamali, Massimo Merro, Alice Dal Corso
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 21
ISBN: 978-952-12-3521-4

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 05:16