Adaptive Formal Framework for WMN Routing Protocols

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mojgan Kamali, Ansgar Fehnker
Redaktörer: Kyungmin Bae, Peter Csaba Ölveczky
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Formal Aspects of Component Software : 15th International Conference, FACS 2018, Pohang, South Korea, October 10–12, 2018, Proceedings
Seriens namn: Lecture Notes in Conputer Science (LNCS)
Volym: 11222
Artikelns första sida, sidnummer: 175
Artikelns sista sida, sidnummer: 195
ISBN: 978-3-030-02145-0
eISBN: 978-3-030-02146-7
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 03:44