AODVv2: Performance vs. Loop Freedom

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mojgan Kamali, Massimo Merro, Alice Dal Corso
Redaktörer: A Min Tjoa, Ladjel Bellatreche, Stefan Biffl, Jan van Leeuwen, Jiří Wiedermann
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science : 44th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Krems, Austria, January 29 - February 2, 2018, Proceedings
Seriens namn: Lecture Notes in Conputer Science (LNCS)
Volym: 10706
Artikelns första sida, sidnummer: 337
Artikelns sista sida, sidnummer: 350
ISBN: 978-3-319-73116-2
eISBN: 978-3-319-73117-9
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 03:05