Käytännön ja teorian maailmat johtamisessa

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T., Peltonen
Publiceringsår: 2001
Tidskrift: Hallinnon Tutkimus
Volym: 20
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 29

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 03:20