Finnish Engineers Becoming Expatriates: Biographical Narratives and Subjectivity

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomo Peltonen
Publiceringsår: 1999
Tidskrift: Culture and Organization
Volym: 5
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 265
Artikelns sista sida, sidnummer: 295

Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 04:49