Frequent flyer:: speed and mobility as effects of organizing

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T., Peltonen
Redaktörer: P., Case, S., Lilley, T., Owens
Förlagsort: Copenhagen
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Liber
Moderpublikationens namn: The speed of organization
Artikelns första sida, sidnummer: 70
Artikelns sista sida, sidnummer: 87

Senast uppdaterad 2019-26-04 vid 05:49